Zùmmers Belang CDA neemt afscheid van Ben van den Boomen
Zùmmers Belang CDA neemt afscheid van Ben van den Boomen Achterbanbijeenkomst

Op maandagavond 12 november a.s. neemt het Zùmmers Belang CDA afscheid van Ben van den Boomen, die tot voor kort de voorzittershamer bij de lokale partij hanteerde. Dit gebeurt tijdens een Algemene Ledenvergadering, die voorafgaand aan de achterbanbijeenkomst plaats vindt.
Iedereen die het Zùmmers Belang CDA een warm hart toedraagt, is van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen en mee te praten over de toekomst van onze prachtige gemeente. Vanaf 20.00 uur staat de koffie en thee  klaar in Cultureel Centrum De Ruchte.

De agenda ziet er als volgt uit:

Algemene Ledenvergadering november 2018:

1) Afscheid Ben van den Boomen
2) Vaststellen CDA kandidatenlijst Provinciale staten en de CDA kandidatenlijst voor het waterschap Peel en Maas
3) Mededelingen vanuit het bestuur

Achterbanbijeenkomst november 2018

1) Toelichting stand van zaken Projectplan “ZB CDA 2022” door de stuurgroep (hoe is de inbreng van de vorige bijeenkomst opgepakt en gaat de partij verder met de herinrichting van de organisatie en het inrichten van de compacte schillenstructuur)

2) Behandeling agenda Commissie Ruimte https://someren.notubiz.nl/vergadering/545597/Commissie

3) Behandeling agenda Commissie Burger & Bestuur https://someren.notubiz.nl/vergadering/545601/Commissie

4) Toelichting op lopende zaken door wethouder Louis Swinkels.

 

Foto: Siris - Rob Fritsen