Hoe nu verder
Hoe nu verder met de wateroverlast?

Het is 5 voor twaalf.  Samen zullen we slagvaardig moeten werken aan een oplossing op korte, middellange en lange termijn. Met het veranderend klimaat is de kans ook op heftige regenval groot.

De veerkracht is zwak bij bedrijven en bij burgers. Bedrijven kunnen failliet gaan bij een volgende grote waterschade.

Bij calamiteiten zullen voor de korte termijn oplossingen gevonden moeten worden, Piet van de Boogaert denkt aan de retentiegebieden Keelven, Laars en het moeras Beuven welke weer hersteld moeten worden.

Voor de langere termijn moet  ingezet worden op robuuste oplossingen die tegen een stootje kunnen. Daarvoor zullen waterschappen, gemeenten en bedrijven met een echt Deltaplan aan de slag moeten.

Bron foto: hetcontact.nl