Actueel

Investeren in verenigingen en vrijwilligers

Het Zùmmers Belang CDA is diep geworteld in het Somerense verenigingsleven. De kandidaten op de lijst zijn op meerdere fronten als vrijwilliger actief. Zonder vrijwilligers geen verenigingen, zonder verenigingen geen bruisende samenleving. De doelgroep verenigingen wordt vertegenwoordigd door lijsttrekker Louis Swinkels.

Lees meer
Ondernemen, verbinden en faciliteren

Ondernemers en overheid slaan handen ineen. Someren is een krachtig, zelfstandig en ondernemend dorp met veel bedrijvigheid, startups en internationaal opererende bedrijven. De doelgroep ondernemers – vertegenwoordigd door Arjan Evers - mag dan ook niet ontbreken op de gevarieerd samengestelde kieslijst van het Zùmmers Belang CDA.

Lees meer
Veilig en zonder zorgen wonen op je oude dag.

Het Zùmmers Belang CDA heeft gekozen voor een gevarieerde samenstelling van de kieslijst. Kandidaten die een afspiegeling vormen van de samenleving. Senioren maken daar een wezenlijk onderdeel van uit. De huidige welvaart hebben we grotendeels te danken aan de inzet van onze ouders en grootouders. Zij verdienen op hun oude dag passende zorg voor hun noeste arbeid. De doelgroep Ouderen en Zorg wordt vertegenwoordigd door Ellen Zegwaard.

Lees meer
Vrouwen in de raad zijn broodnodig

Het Zùmmers Belang CDA heeft gekozen voor een gevarieerde samenstelling van de kieslijst met kandidaten, die zo veel mogelijk een afspiegeling vormen van onze samenleving. De doelgroep Vrouwen heeft daarin een prominente plek en wordt vertegenwoordigd door Angeline.

Lees meer
Zùmmers Belang CDA
'Het buitengebied in beweging'

Zùmmers Belang CDA heeft op 27 februari 2018 een succesvolle bijeenkomst gehouden over ‘het buitengebied in beweging’. Op deze avond vervulde Ton Braspenning een grote rol, namens CDA Brabant heeft hij een toelichting gegeven over de rol van de overheid in het buitengebied. Dat de provincie niet tot tevredenheid van veel agrarisch ondernemers handelt is iets dat Ton ook zeker niet verbloemd. Daarnaast zijn nog een aantal belangrijke thema’s besproken, meer hierover leest u in het uitgebreide artikel.

Lees meer