Provinciale Staten
Provinciale Staten maakt historische fout

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van afgelopen vrijdag, 7 juli, heeft de meerderheid ingestemd met de plannen om de veehouderij versneld te veranderen. Het Zummers belang CDA betreurt het dat deze plannen zijn aangenomen, terwijl uitgewerkt en doeltreffend flankerend beleid nog niet in zicht is. Dit geeft nóg meer onzekerheid bij de agrarische ondernemers.

Het doel van deze plannen is het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Eerst had de boer tot 2028 de tijd om aan deze strengere milieueisen te voldoen. Echter het college van VVD, SP, D66 en PvdA heeft deze datum eenzijdig naar voren gehaald. Nu hebben de boeren slechts tijd tot 2022. Veel boeren komen hierdoor in de problemen, omdat zij versneld investeringen zullen moeten doen. Onbegrijpelijk, vindt het Zummers belang CDA. Het is net of de bank je opbelt met de eis de hypotheek 6 jaar eerder af te lossen.

Afgelopen vrijdag waren CDA Tweede Kamerleden Erik Ronnes en Jaco Geurts naar het provinciehuis gekomen om ook hun afkeur over deze plannen uit te spreken. Of het nu CDA lokaal, provinciaal of nationaal was. Allemaal zijn het met elkaar eens: PS heeft een historische fout gemaakt. CDA-statenlid Ton Braspenning (woordvoerder landbouw):

“Voor deze plannen ontbreekt niet alleen draagvlak, de plannen zijn ook tegengesteld aan wat we willen bereiken. Oók het CDA wil een duurzame landbouw met familiebedrijven, geworteld in de lokale samenleving.” De inbreng van Ton Braspenning kunt u hier terugvinden.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 juni heeft het Zummers belang CDA samen met Gemeenschapslijst, Lijst Someren-Heide en Lijst6/VVD op de raadsvergadering van donderdag 29 juni een motie ingediend. In deze motie, die tevens werd ondersteund door Leefbaar Someren, sprak de raad in Someren haar afkeur uit over de inmiddels aangenomen plannen. Alleen de PvdA stemde tegen de motie. Deze motie kunt u hier terugvinden.

Op dit moment is het niet duidelijk wat de consequenties zijn van deze plannen voor de gemeente Someren. Het Zummers belang CDA blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen en signalen die wij ontvangen zullen wij doorleiden naar de Statenfractie van het CDA. Wij blijven ons lokaal inzetten voor behoud van een verantwoorde en duurzame veehouderij. Wij staan voor beleid dat wél op brede steun kan rekenen.