Zorg dat uw stem niet verloren gaat!
Zorg dat uw stem niet verloren gaat!

Zorg dat uw stem niet verloren gaat!

Kiezers die niet in de gelegenheid zijn om zelf te gaan stemmen, kunnen hun stem ook per volmacht uitbrengen. De kiezer machtigt dan iemand anders om zijn/haar stem uit te brengen.

Door ondertekening van het gedeelte op de stempas dat daarvoor bestemd is, verleent de kiezer een volmacht aan de gemachtigde. Deze moet mede-ondertekenen. De gemachtigde moet tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem de volmachtstem uitbrengen. Tevens moet een kopie van een identiteitsbewijs worden getoond van degene die de volmacht heeft verleend. Een gevolmachtigde mag niet meer dan twee volmachten aannemen.

Haal- en brengservice
Wilt u zelf gaan stemmen, maar heeft u geen vervoer naar het stembureau? Geen probleem. Neem dan contact op met de Haal- en brengservice: tel. 06-54994374. Zij regelen dan uw vervoer naar het stembureau.