Angeline Nagel-Maas

Angeline Nagel-Maas

Mijn naam is Angeline Nagel – Maas. Ik ben getrouwd met Laurens Nagel en woon op Tuinstraat 30 in Someren. Ik heb 3 volwassen kinderen waarvan er 2 in Someren wonen. Verder heb ik 2 kleinkinderen.

Ik werk bij Stichting PRODAS als personeelsadviseur. Voordat ik lid werd van het CDA ben ik actief geweest als bestuurslid van een schoolbestuur, het Rode Kruis afdeling Someren en het dameskerkkoor van de Lambertusparochie.

Sinds 1997 ben ik actief binnen het CDA en na de verkiezingen van 2010 ben ik fractievoorzitter geworden. Zùmmers Belang CDA wil op basis van 4 pijlers (duurzaamheid, rechtvaardigheid, veiligheid en integriteit) en 5 kernwaarden (respectvol, eerlijkheid, in verbinding, verantwoordelijkheid en vooruitstrevend) zich ook de komende periode weer inzetten van alle inwoners van ons mooie dorp. Wij willen in gesprek met iedereen die dat wil en horen hoe we samen kunnen zorgen voor een leefbaar, veilig en bruisend Someren. Waar jong en oud zich gewaardeerd en thuis voelt. Daarvoor hebben we iedereen nodig want alleen ga je misschien sneller, maar samen komen we verder.

Ik ben trots op de mensen die zich hierbij verbonden hebben aan Zùmmers Belang CDA en wil me met hen de komende 4 jaar zorgen inzetten voor Someren.

Kom in contact met ons!