Henny Driessen

Henny Driessen

Mijn naam is Henny Driessen. Getrouwd met Henriette en vader van Jeroen, Elsemieke, Marjolein en Arno. Aan de Varendonkweg exploiteer ik een agrarisch bedrijf. Ik heb jaren bestuurswerk gedaan in de agrarische sector en ben lid van het CDA. Ook ben ik lid van CV de Meerpoel, waar ik in de Raad van Elluf zit.

Sinds 2010 maak ik deel uit van de fractie, eerst 2 jaar als burgercommissie lid Ruimte en daarna als gemeenteraadslid afgevaardigd in dezelfde commissie. Ik vind het erg belangrijk dat de agrarische sector en het buitengebied van Someren vertegenwoordigd is in de gemeenteraad. Binnen het Zùmmers Belang CDA kan ik daar ook alle aandacht op vestigen.

Kom in contact met ons!