Partij

Partij
.

.

Programma presentatie

 

 

Nieuwe werkwijze Zùmmers Belang CDA maakt politiek toegankelijk en flexibel!!

                                                                                 

Zùmmers Belang CDA presenteert met trots de nieuwe werkwijze voor de komende raadsperiode:

 “Flexibel en In Verbinding”

Zùmmers Belang CDA beseft als geen ander dat de huidige tijdsgeest vraagt om een meer open en actuele manier van werken. Transparantie is de juiste term. Je kunt niet meer leunen op de standaard manier van samenwerken en communiceren via vele schijven. Tegenwoordig praten we online, denken we samen en werken we snel en in wisselende teams. We hebben forums om meningen te inventariseren en om specialisten te raadplegen. Deze communicatie gaat razendsnel. Onze jeugd weet al niet meer beter. Zùmmers Belang CDA heeft dit goed begrepen en geïnvesteerd in een nieuwe systematiek:

“Het Schillenmodel maakt zienswijzen vloeibaar”

1.          ‘Flexibel in beleid’ houdt in dat beleidsstukken niet meer in beton gegoten worden, maar dat ze regelmatig worden geactualiseerd naar de laatste inzichten. Dit vergt een alerte en scherpe blik. Dan ben je actueel en sluit je aan bij de laatste wensen van de inwoners. Dit snelle schakelen gaat altijd in harmonie met onze toekomstvisie. De ‘stip op de horizon’ zoals wij deze ook wel noemen.

2.          ‘In Verbinding met de omgeving’ betekent dat we continu communiceren met onze omgeving. Deze communicatie is geautomatiseerd zodat iedereen die wil, via autorisatie, op elke moment kan deelnemen. Wanneer het jou uitkomt, overal ter wereld meepraten over de actuele politiek. We hebben daarvoor een forumstructuur ontwikkeld die mensen heel snel met elkaar verbindt.

We zijn trots op ons groeiende ‘schillenmodel’ dat inmiddels is gevuld met vele geïnteresseerden. We delen de juiste kennis met de juiste mensen en passen het op het juiste moment toe op de lopende politieke agenda. De schillenstructuur is op uitgekiende wijze ontworpen. Het sluit naadloos aan op de structuur van de commissies ‘Burger en Bestuur’ en ‘Ruimte’ en dus één op één op de raadsagenda.

“Drie niveaus”

We onderkennen meerdere niveau in de schillenstructuur:

          -    Schil 1 – fractie (de Kern)
          -    Schil 2 – achterban en individueel geïnteresseerden (specialisten)           lid zijn is niet nodig
          -    Schil 3 – vaste doelgroepen, branches, sectoren en bestaande sociale netwerken

De voordelen zijn legio; kiezers kunnen ook nà het stemmen hun invloed doen gelden, je hoeft niet politiek ‘geschoold’ te zijn om mee te kunnen praten en je hebt rechtstreeks contact met het politieke Kernteam zodat je vragen te allen tijde vragen op de juiste plek terecht komen. In ons programma is de functie- en taakverantwoordelijkheid van het Kernteam weergegeven.

Zùmmers Belang CDA slaat hiermee de weg in naar de toekomst. Modern, bij de tijd, snel en ad rem. De wereld is snel en verandert nog sneller. Daar moeten we op anticiperen en aansluiten.

“Het gaat nooit meer zo langzaam als vandaag”!

De bètaversie komt binnenkort online. Heb je interesse, ben je deskundig, heb je vragen en wil je aansluiten, dan kan dat. Op basis van je interesse wordt je ingedeeld. Deelname is gratis.

Voor meer informatie of deelname aan de schillen kunt u contact opnemen met het secretariaat van Zùmmers Belang CDA: secretariaat@cdasomeren.nl